Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

gefuhlvoll
gefuhlvoll
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viamessinhead messinhead
gefuhlvoll

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viazapomniane zapomniane
gefuhlvoll
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamessinhead messinhead
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
6360 27b5 500
Reposted fromfungi fungi viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
razem możemy przecież pięknie się różnić
— FL - AURA
gefuhlvoll
postaw na siebie
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
9480 8fa3
Wódko!
gefuhlvoll
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
gefuhlvoll
gefuhlvoll
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
gefuhlvoll
gefuhlvoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl