Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

gefuhlvoll
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
gefuhlvoll
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viablubra blubra
gefuhlvoll
Reposted frommr-absentia mr-absentia viablubra blubra
gefuhlvoll
Przyszłość jest niepewna,
na wszelki wypadek nie mam żadnych planów.
— Taco Hemingway - BXL
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viablubra blubra
gefuhlvoll
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viablubra blubra
gefuhlvoll
Nie kochałam go zanadto - być może wcale nie jestem zdolna do takiej miłości. A jednak nie śpię…
— Halina Poświatowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra
gefuhlvoll
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viablubra blubra
gefuhlvoll
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viadangel dangel

July 29 2018

gefuhlvoll
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viaawakened awakened
gefuhlvoll
I przychodzi taki moment kiedy sama nie wiesz czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas i zmienić bieg wydarzeń, tylko że już się nie da.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaawakened awakened
gefuhlvoll
0486 aec9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawakened awakened
gefuhlvoll
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa viaawakened awakened
2952 d57d 500
Reposted frombrumous brumous viaawakened awakened
gefuhlvoll
    każdy na swój sposób jest pojebany 
     
— znalezione w archwium rozmów ;D
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaawakened awakened
gefuhlvoll
1476 e82c
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
gefuhlvoll
gefuhlvoll
3126 5ba9 500
gefuhlvoll
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaawakened awakened

August 21 2017

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl