Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

gefuhlvoll
0429 2958 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via3u3a 3u3a
gefuhlvoll
Reposted frombluuu bluuu via3u3a 3u3a
gefuhlvoll
6101 80a7 500
Reposted frombluuu bluuu via3u3a 3u3a
gefuhlvoll
gefuhlvoll
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

gefuhlvoll
3548 dbd4
gefuhlvoll
gefuhlvoll
1710 4ff0
Reposted fromKingasToy KingasToy viatearrmyheart tearrmyheart
gefuhlvoll

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viatearrmyheart tearrmyheart
gefuhlvoll
0153 4bd8
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viasatyra satyra
gefuhlvoll
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
8292 f65d
Reposted fromkarahippie karahippie viaawakened awakened
gefuhlvoll
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
gefuhlvoll
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viablubra blubra
gefuhlvoll
Reposted fromkrzysk krzysk viablubra blubra
gefuhlvoll
2363 9029
Reposted fromkaraibski karaibski viablubra blubra
6427 dfc6
Reposted from10k-saints 10k-saints viablubra blubra
2673 ff5f
gefuhlvoll
1856 a0c2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl