Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

gefuhlvoll
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
Co jeśli zwiejesz na wiosnę, a mnie omami miłość?
Co jeśli zwieje ja, bo się tylko bawię chwilą?
— Meek, Oh Why? - Pieśniarka i Król
Reposted frombadgal badgal viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
4147 1809 500
@artisawayofsurvival
2819 e67e 500
gefuhlvoll
A ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
gefuhlvoll

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viablubra blubra
gefuhlvoll
0465 d148
Reposted fromvandalize vandalize viablubra blubra
gefuhlvoll
9773 f7d9
Reposted fromvandalize vandalize viablubra blubra
gefuhlvoll
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
gefuhlvoll
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakonwalia konwalia
gefuhlvoll
6111 4f9a
Reposted fromollardo ollardo viakonwalia konwalia
gefuhlvoll
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
5795 9952 500
Reposted fromdzony dzony viakonwalia konwalia
9043 5c02 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatearrmyheart tearrmyheart
gefuhlvoll
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viatearrmyheart tearrmyheart
gefuhlvoll
9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBrilliant Brilliant
gefuhlvoll
7533 1e62
gefuhlvoll
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaBrilliant Brilliant
gefuhlvoll
Gdy patrzę na to, co się dzieje i co ta władza robi, powiem jedno:
JEST MI STRASZNIE WSTYD.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl