Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

gefuhlvoll
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viasatyra satyra
gefuhlvoll
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
8292 f65d
Reposted fromkarahippie karahippie viaawakened awakened
gefuhlvoll
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
gefuhlvoll
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viablubra blubra
gefuhlvoll
Reposted fromkrzysk krzysk viablubra blubra
gefuhlvoll
2363 9029
Reposted fromkaraibski karaibski viablubra blubra
6427 dfc6
Reposted from10k-saints 10k-saints viablubra blubra
2673 ff5f
gefuhlvoll
1856 a0c2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viablubra blubra
gefuhlvoll
Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia mojego życia kończy się tak samo.. 
— myśli wieczorne..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viablubra blubra
gefuhlvoll
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viablubra blubra
gefuhlvoll
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamessinhead messinhead
gefuhlvoll

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viasatyra satyra
gefuhlvoll
gefuhlvoll
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
gefuhlvoll
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamessinhead messinhead
gefuhlvoll
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl