Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2020

gefuhlvoll
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
gefuhlvoll
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
gefuhlvoll
gefuhlvoll
gefuhlvoll
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasorriso sorriso
gefuhlvoll
Kananaskis Country
gefuhlvoll
0780 8ce8 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasorriso sorriso
gefuhlvoll
gefuhlvoll
Reposted fromheima heima viapodprzykrywka podprzykrywka
gefuhlvoll
0997 9bf1 500
gefuhlvoll
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
gefuhlvoll
gefuhlvoll
7051 83c3
9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viasatyra satyra
gefuhlvoll
Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...